Ochrana pred únikom citlivých dát

Údaje vašej firmy neboli nikdy ohrozené viac ako dnes. Rozvojom cloudových a softvérových riešení pristupujeme k mnohým dokumentom prostredníctvom počítačov

Monitoring, zálohovanie a obnova infraštruktúry

Firemné know-how sa už dávno neskrýva v zásuvkách pracovných stolov, ale na pevných diskoch serverov. Na rozdiel od svojich “papierových