Migrácie z Lotus Notes do na Microsoft Exchange alebo Exchange Online trvajú vo väčších organizáciách určitý čas, počas ktorého je nutné zabezpečiť koexistenciu týchto dvoch systémov. To nie je jednoduchá úloha, pretože Notes a Exchange sú veľmi odlišné a neboli navrhnuté na vzájomnú spoluprácu. Jediná možnosť je použiť nástroj tretej strany, napríklad Notes Migrator | CMT od spoločnosti Binary Tree.

Notes Migrator | CMT je najkomplexnejší dostupný softvér na migráciu z IBM Notes a Domino do prostredia Exchange Online v Microsoft Office 365.

Notes Migrator | CMT slúži na migráciu obsahu poštových schránok, ako aj serverových a lokálnych archívov z Domino 7, 8.5 alebo 9 do poštových schránok, lokálnych archívov alebo archívnych poštových schránok v Exchange 2016, 2013, 2010 alebo Exchange Online v Office 365. Taktiež zabezpečuje koexistenciu týchto dvoch systémov.

Jeho súčasťou je aj konzola Enterprise Migration Manager (EMM), ktorá poskytuje centrálny dashboard na manažovanie celej migrácie z IBM Notes do Exchange. Umožňuje plánovať a vytvárať používateľov, monitorovať stav migrácie a konfigurovať akcie, ktoré sa majú vykonať pred alebo po migrácii.

Spoločnosť exe je od roku 2017 partnerom Binary Tree.

Spoločnosť Binary Tree sa venuje riešeniam na migráciu z IBM Notes do Exchange už od roku 1993 a jej softvér predstavuje v tejto oblasti absolútnu špičku, o čom svedčí aj fakt, že je výhradným dodávateľom softvéru na migráciu z Notes do Office 365 pre samotnú spoločnosť Microsoft.


Aktuálne novinky nielen z diania vo firme

Informatici môžu uvažovať ekologicky najmä presunom do cloudu

Pri diskusii o klimatických zmenách a úspore energie sme zvyknutí debatovať o uhlí, automobilovej doprave či recyklácii odpadu. Dátové centrá však dnes podľa odhadov spotrebujú až 4 % celosvetovej energie a toto číslo sa rapídne zvyšuje. Veľa aplikácií a dát leží v počítačoch málo či vôbec nepoužívaných, mnoho IT pojektov je motivovaných len spontánnym nadšením pre

Na informatiku budúcnosti sa dá pripraviť najmä zjednodušovaním a lepším zabezpečením. Oboje je možné v cloude

Počítače zásadne menia azda všetky stránky našich životov. Medzi výnimky, kde toho veľa zostáva po starom, patrí aspoň v našich končinách paradoxne samotná informatika. Iste, aj u nás sú progresívne firmy, ktoré sa inšpirujú modernými IT riešeniami v zahraničí a je aj veľa takých, ktoré prinášajú vlastné originálne inovácie. Keď však ide o priemernú slovenskú organizáciu,

Stali sme sa víťazom ceny Microsoft Country Partner of the Year 2019

The Microsoft Partner of the Year Award oceňuje partnerov spoločnosti Microsoft z rôznych krajín, ktorí za posledný rok vyvinuli a dodávali vynikajúce Microsoft riešenia a preukázali špičkové obchodné zastúpenie v poskytovaní Microsoft riešení svojim zákazníkom. Spoločnosť exe, a.s. získala 6. júna tohto roku prestížne ocenenie ako víťaz Microsoft Country Partner of the Year. Na poli