Informácie

Services Provider License Agreement (licenčná dohoda poskytovateľa služieb) je licenčný program založený na mesačnom paušále navrhnutý tak, aby umožnil SPLA partnerom (teda vám) poskytovať hostingové, outsourcingové a iné softvérové služby pre svojich zákazníkov.

Použitie

Použitie

Ide o komerčný prenájom softvéru, vďaka ktorému nemusíte vynakladať vlastné prostriedky na jeho nákup, pričom môžete plne využívať jeho služby. Umožňuje testovať a vytvárať vlastné prostredie, budovať zákaznícku základňu a generovať príjmy.

Benefity

Benefity

Hlavným benefitom produktu je zníženie nákladov za nákup softvérových licencií, vďaka čomu môžete lepšie riadiť svoje hotovostné toky (Cash-flow). Systém je spoplatnený procesom Pay as You Grow, ktorý synchronizuje softvérové investície s vašimi mesačnými príjmami.

Čo vám prinesie toto riešenie?

Jednoduchšie riadenie cash-flow (hotovostných tokov)

Jednoduchšie riadenie cash-flow (hotovostných tokov)

Zníženie nákladov za nákup softvérových licencií

Zníženie nákladov za nákup softvérových licencií

Synchronizácia softvérových investícií s mesačnými príjmami

Synchronizácia softvérových investícií s mesačnými príjmami

Je tento systém vhodný pre vaše podnikanie?

To zistíme. Ozvite sa nám.

Radi vás oboznámime so všetkými potrebnými detailami.