Informácie

Hľadáme nového SOLUTION ARCHITECT-a!

Do vývojového tímu hľadáme ambiciózneho Junior Solution Architect-a, ktorý bude zabezpečovať aplikačnú realizáciu projektových a servisných zákaziek malého a stredného rozsahu v oblasti vývoja softvéru, alebo nasadzovania aplikačných riešení na platformách ABBY, SharePoint a CRM. Junior Solution Architect taktiež zabezpečuje analýzu, návrh, prípadne programovanie a podporu dodaných aplikačných riešení.

Tvoja náplň práce:

 • asistencia projektovému manažérovi pri plánovaní vývoja aplikácie
 • programovanie podľa detailnej technickej funkčnej špecifikácie
 • príprava diagramov popisujúcich vstupy/výstupy a logiku programu
 • implementácia pridelenej časti systému, kódovanie. Tvorba kódu v .NET a C#,
 • testovanie a  debugovanie
 • vedenie dokumentácie o stave a rozpracovaní kódovaných modulov
 • tvorba prevádzkovej dokumentácie
 • tvorba používateľských príručiek
 • komunikácia so zákazníkom, konzultácie
 • komunikácia s manažérom o stave vykonanej práce
 • riešenie incidentov v súlade so štandardnými procesmi a špecifickou dokumentáciou zákazníka s cieľom obnoviť prevádzku pracovných staníc zákazníka v čo najkratšom možnom čase
 • komunikácia so zákazníkom, alebo ním identifikovanou osobou
 • spolupráca s technickými tímami v rámci eskalačného procesu
 • zodpovednosť za riešenie pridelených úloh v najkratšom možnom čase
 • plnenie pokynov príslušného nadriadeného súvisiacich s charakterom práce

ZAMESTNANECKÉ VÝHODY, BENEFITY:

• keď sa pridáš k nám, ponúkame Ti prácu v priateľskej atmosfére pre lídra na trhu – napredujúcu a inovatívnu spoločnosť,
• flexibilný pracovný čas,
• možnosť zapojiť sa do rôznorodých projektov,
• priestor pre vzdelávanie a profesionálny rast, odborné školenia a semináre,
• teambuildingové a športové podujatia,

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY A ZRUČNOSTI:

 • znalosť programovacích jazykov C#, ASP.NET,
 • znalosť prostredia MS SharePoint a CRM,
 • znalosť a skúsenosti s vývojom aplikačných riešení v prostredí SharePoint a CRM,
 • znalosť prostredia MS SQL,
 • znalosť návrhu databázového modelu,
 • skúsenosti s nasadzovaním SQL reporting services pri tvorbe dashboard reportov,
 • skúsenosti v odbore min. 1 rok,
 • znalosť anglického jazyka,
 • analytické a logické myslenie,
 • základná zložka mzdy v € (brutto) – 1650€, v závislosti od praxe a skúsenosti + variabilná zložka mzdy,

Veríme, že Ťa naša ponuka zaujala a vážime si Tvoj záujem o prácu v našej spoločnosti. Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem pracovať v našej spoločnosti. Všetky osobné materiály budú starostlivo posúdené, kontaktovať však budeme iba uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované podmienky.

Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679

V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom exe, a.s. uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej spoločnosti prostredníctvom internetovej stránky www.exe.sk v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.

Žiadosť o pozíciu

Zaškrtnutím poľa a odoslaním žiadosti o pozíciu prejavujete súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na účely nájdenia vhodného zamestnanca, databázy uchádzačov o zamestnanie a štatistických informácií o uchádzačoch o zamestnanie v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov.