Informácie

Do vývojového tímu exe hľadáme nového kolegu, Sharepoint Architekt-a/ Developer-a, ktorého úlohou bude samostatné navrhovanie, vývoj, testovanie a modernizácia softvérového riešenia pre platformu MS SharePoint.

NÁPLŇ PRÁCE:

 • vývoj, testovanie, podpora a nasadzovanie aplikácií pre platformu MS Sharepoint,
 • realizácia projektov v oblasti vývoja a údržby existujúcich programových komponentov,
 • testovanie vyvinutých aplikácií,
 • tvorba technickej dokumentácie,
 • prieskum a vyhodnocovanie nových trendov v oblasti vývoja aplikácií pre platformu MS Sharepoint,

ODBORNÉ SCHOPNOSTI A POŽIADAVKY:

 • pokročilé programovanie v C#.NET, JavaScript ASP.NET,
 • výborná znalosť SharePoint 2010, 2013, znalosť Office365 výhodou,
 • skúsenosti s HTML a XML, ASP, Web Services, MS SQL Server 2008/2012/2014,
 • dobré algoritmické a konceptuálne myslenie,
 • relevantný MS certifikát – výhodou,
 • vysokoškolské vzdelanie,
 • zodpovedný prístup k práci a dôslednosť,
 • schopnosť komunikovať v anglickom jazyku,
 • schopnosť navrhovať a realizovať nové riešenia,

ČO PONÚKAME?

 • prácu v priateľskej atmosfére pre lídra na trhu – napredujúcu a inovatívnu spoločnosť,
 • flexibilný pracovný čas,
 • možnosť zapojiť sa do rôznorodých projektov,
 • teambuildingové a športové podujatia,
 • školenia a tréningy,
 • základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: min. od 1800€ mesačne brutto v závislosti od praxe a skúseností + variabilná zložka mzdy,

Pozícia nie je vhodná pre absolventa.

Veríme, že Vás naša ponuka zaujala a vážime si Váš záujem o prácu v našej spoločnosti. Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem pracovať v našej spoločnosti. Všetky Vaše osobné materiály budú starostlivo posúdené, kontaktovať však budeme iba uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované podmienky.

Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679

V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom exe, a.s. uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej spoločnosti prostredníctvom internetovej stránky www.exe.sk v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.

Žiadosť o pozíciu

Zaškrtnutím poľa a odoslaním žiadosti o pozíciu prejavujete súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na účely nájdenia vhodného zamestnanca, databázy uchádzačov o zamestnanie a štatistických informácií o uchádzačoch o zamestnanie v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov.