Informácie

Študuješ, máš dostatok času a energie a hľadáš si skvelú dlhodobú brigádu popri štúdiu? Je na Teba spoľahnutie, si komunikatívna a hlavne, baví ťa práca s ľuďmi?

Náplň práce:

• zodpovednosť za efektívny administratívny chod recepcie,
• prijímanie a starostlivosť o hostí spoločnosti, vedenie knihy návštev,
• príprava a starostlivosť o zasadacie miestnosti,
• odpovedanie na e-mailovú komunikáciu, telefonáty, prepájanie hovorov,
• vedenie evidencie došlej pošty a jej triedenie adresátom,
• spracovanie pošty odchádzajúcej,
• objednávanie kancelárskych potrieb,
• príjem tovaru od dodávateľov spoločnosti,
• aktívna komunikácia so spolupracovníkmi, spolupráca s ostatnými oddeleniami,
• iné administratívne pomocné práce,

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

• skúsenosti na podobnej pozícii výhodou,
• príjemné vystupovanie,
• zodpovedný prístup k práci,

Čo ponúkame?

• dynamický, mladý a príjemný kolektív,
• príležitosti nadobudnutia praxe a osobného rozvoja,

• základná zložka mzdy je min. od 4€/hodina.

Veríme, že Vás naša ponuka zaujala a vážime si Váš záujem o prácu v našej spoločnosti. Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem pracovať v našej spoločnosti. Všetky Vaše osobné materiály budú starostlivo posúdené, kontaktovať však budeme iba uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované podmienky.

Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679

V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom exe, a.s. uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej spoločnosti prostredníctvom internetovej stránky www.exe.sk v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.

Žiadosť o pozíciu

Zaškrtnutím poľa a odoslaním žiadosti o pozíciu prejavujete súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na účely nájdenia vhodného zamestnanca, databázy uchádzačov o zamestnanie a štatistických informácií o uchádzačoch o zamestnanie v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov.