Informácie

Do dynamického a mladého kolektívu hľadáme nového kolegu na pozíciu Junior Operations Specialist, ktorý bude zabezpečovať komplexnú podporu pre obchod v oblasti softvérových produktov a služieb. Je šikovný v práci s kancelárskymi softvérovými nástrojmi a nebojí sa naučiť pracovať v nových systémoch našich dodávateľov a partnerov.

Náplň práce:

• vykonávanie podpory pracovníkom obchodu a spracovávanie ponúk pre zákazníkov z IT oblasti,
• realizácia prieskumu typu „Desk Research“ vo zverených oblastiach,
• úzka spolupráca s technologickými partnermi,
• objednávanie materiálov a služieb súvisiacich s riadenou zákazkou cez logistiku,
• tvorba ponúk a zmlúv o predaji a nákupe produktov a služieb,
• práca podľa pokynov príslušného nadriadeného.

Zamestnanecké výhody, benefity:

• keď sa pridáš k nám, ponúkame Ti prácu v priateľskej atmosfére pre lídra na trhu – napredujúcu a inovatívnu spoločnosť,
• možnosť zapojiť sa do rôznorodých projektov,
• priestor pre vzdelávanie a profesionálny rast, odborné školenia a semináre,
• príspevok na DDS vo výške 20€ mesačne,
• teambuildingové a športové podujatia,
• notebook a mobil aj na súkromné účely,
• mobilný paušál,
• home office, sick day,
• káva, čaj, ovocie..

• základná zložka mzdy (brutto) min. 1000€ v závislosti od praxe a skúsenosti + variabilná zložka mzdy

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

• logické myslenie,
• chuť učiť sa nové veci,
• ovládanie CRM, ERP, nástroje dodávateľov, licencovanie softvérových produktov ťa naučíme.

Veríme, že Ťa naša ponuka zaujala a vážime si Tvoj záujem o prácu v našej spoločnosti. Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem pracovať v našej spoločnosti. Všetky osobné materiály budú starostlivo posúdené, kontaktovať však budeme iba uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované podmienky.

Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679

V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom exe, a.s. uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej spoločnosti prostredníctvom internetovej stránky www.exe.sk v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.

Žiadosť o pozíciu

Zaškrtnutím poľa a odoslaním žiadosti o pozíciu prejavujete súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na účely nájdenia vhodného zamestnanca, databázy uchádzačov o zamestnanie a štatistických informácií o uchádzačoch o zamestnanie v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov.