Informácie

Do obchodného tímu hľadáme nového Senior Key Account Managera pre oblasť východného Slovenska.

Senior Key Account Manager analyzuje trhový potenciál a vyhľadáva obchodné príležitosti. Zabezpečuje, plánuje, organizuje a vedie obchodné rokovania za účelom získania nových obchodných prípadov a rozvoja existujúcich.

NÁPLŇ PRÁCE:

• starostlivosť o kľúčových zákazníkov a existujúce obchodné prípady a vyhľadávanie nových obchodných príležitostí,
• vyhľadávanie a vedenie rokovania so zákazníkmi za účelom získania obchodného prípadu v spolupráci s relevantnými zamestnancami spoločnosti,
• zodpovednosť za vypracovanie ponuky pre zákazníka a riadenie zmluvného vzťahu po štádium realizácie,
• zodpovednosť za cenotvorbu podľa interných pravidiel,
• zabezpečenie rozšírenia produktového portfólia u existujúcich zákazníkov,
• tvorba pozitívneho vzťahu zákazníka k spoločnosti,
• zodpovednosť za partnerské vzťahy a komunikáciu s nimi,
• zodpovednosť za plnenie ziskových ukazovateľov stanovených pre úroveň Senior Key Account Manager,
• zodpovednosť za plnenie stanoveného obchodného plánu vo výške definovanej vedením spoločnosti,
• dôsledná evidencia obchodných prípadov v CRM systéme spoločnosti,
• plnenie pokynov príslušného nadriadeného súvisiacich s charakterom práce.

Odborné schopnosti a požiadavky:

• odborná znalosť v požadovanej oblasti,
• skúsenosti na podobnej pozícii min. 3 roky,
• certifikáty výhodou,
• analytické a logické myslenie,
• schopnosť práce v medzinárodnom prostredí,
• znalosť anglického jazyka,
• vodičské oprávnenie sk. B,

Čo ponúka náš tím:

• prácu v priateľskej atmosfére pre lídra na trhu – napredujúcu a inovatívnu spoločnosť,
• flexibilný pracovný čas,
• možnosť zapojiť sa do rôznorodých projektov,
• teambuildingové a športové podujatia,
• školenia a tréningy,
• základna zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: min od 2000€ mesačne v závislosti od praxe a skúsenosti + variabilná zložka mzdy.

Pozícia nie je vhodná pre absolventa.

Veríme, že Vás naša ponuka zaujala a vážime si Váš záujem o prácu v našej spoločnosti. Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem pracovať v našej spoločnosti. Všetky Vaše osobné materiály budú starostlivo posúdené, kontaktovať však budeme iba uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované podmienky.

Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679

V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom exe, a.s. uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej spoločnosti prostredníctvom internetovej stránky www.exe.sk v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.

Žiadosť o pozíciu

Zaškrtnutím poľa a odoslaním žiadosti o pozíciu prejavujete súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na účely nájdenia vhodného zamestnanca, databázy uchádzačov o zamestnanie a štatistických informácií o uchádzačoch o zamestnanie v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov.