Informácie

Do tímu exe hľadáme nového kolegu na pozíciu “Fakturant/Nákupca”, ktorého náplňou práce a zodpovednosťou budú:

NÁPLŇ PRÁCE:

• prijímanie a spracovanie objednávok z obchodného oddelenia a následný nákup u distribútorov,
• nákup licencií cez web portál partnerov a spracovanie cenových ponúk,
• spracovanie nákupných faktúr v systéme Helios Orange, evidencia skladových operácií, zodpovednosť za sklad,
• spracovanie mesačných paušálnych fakturácií zákazníkom,
• spracovanie vystavených faktúr pre zákazníkov,
• podpora obchodného oddelenia a spolupráca s ďalšími oddeleniami spoločnosti,
• komunikácia s dodávateľmi a zákazníkmi,
• zabezpečenie dopravy tovaru zákazníkom,
• riešenie zákazníckych reklamácii,
• príprava a spracovanie štatistických výkazov a prehľadov,
• vedenie podvojného účtovníctva,
• spracovanie vnútropodnikových smerníc,
• pravidelné vykazovanie finančných výsledkov za jednotlivé oddelenia,
• reportovanie finančných výsledkov vedeniu spoločnosti,
• spracovávanie ad hoc reportov a príprava finančných analýz,
• kontrola nákladov spoločnosti, príprava prognóz a analýz výdavkov,
• účasť na rôznych projektoch v oblasti financií a biznisu,

ZAMESTNANECKÉ VÝHODY, BENEFITY:

• keď sa pridáš k nám, ponúkame Ti prácu v priateľskej atmosfére pre lídra na trhu – napredujúcu a inovatívnu spoločnosť,
• možnosť zapojiť sa do rôznorodých projektov,
• priestor pre vzdelávanie a profesionálny rast, odborné školenia a semináre,
• príspevok na DDS vo výške 20€ mesačne,
• teambuildingové a športové podujatia,
• notebook a mobil aj na súkromné účely,
• mobilný paušál,
• home office, sick day,
• káva, čaj, ovocie..

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY A ZRUČNOSTI:

– samostatnosť,
– zmysel pre detail, precíznosť,
– spoľahlivosť, dôslednosť,
– analytické myslenie,
– zodpovedný prístup k práci, diskrétnosť,
– výborné komunikačné zručnosti,
– schopnosť zvládať stresové situácie, chuť učiť sa nové veci a hľadať riešenia,
– výhodou znalosť IT a informačného systému – Helios Orange,

 

Veríme, že Ťa naša ponuka zaujala a vážime si Tvoj záujem o prácu v našej spoločnosti. Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem pracovať v našej spoločnosti. Všetky osobné materiály budú starostlivo posúdené, kontaktovať však budeme iba uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované podmienky.

Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679

V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom exe, a.s. uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej spoločnosti prostredníctvom internetovej stránky www.exe.sk v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.

Žiadosť o pozíciu

Zaškrtnutím poľa a odoslaním žiadosti o pozíciu prejavujete súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na účely nájdenia vhodného zamestnanca, databázy uchádzačov o zamestnanie a štatistických informácií o uchádzačoch o zamestnanie v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov.