Technológia blockchain sa na scéne zjavila spolu s digitálnou menou Bitcoin a je akoby jej podvozkom. Možnosti uplatnenia blockchainu stále len skúmame, ale už teraz sú zjavné dve veci. Po prvé, táto technológia sa dá využiť nielen vo finančnom sektore, ale aj v priemysle, energetike, logistike, telekomunikáciách či štátnej správe. Po druhé, stojí pred nami čosi výnimočne prevratné.

Blockchain je niečo ako databáza distribuovaná vo viacerých počítačoch naraz. Funguje na princípe šifrovania a matematických postupov, ktoré znemožňujú neoprávnenú manipuláciu s uloženými dátami. Narábať s nimi môžu len oprávnené osoby, pričom prehľad tohto narábania majú k dispozícii všetci – pohyby sa totiž dejú pred očami účastníkov a všetci na ne navzájom matematicky dohliadajú.

Táto transparentnosť v kombinácii s presnou časovou pečaťou zápisov a digitálnym podpisom zaručujú, že sa so zapísanými informáciami nič nevhodné nestane. To prináša jedinečnú možnosť ukladania akýchkoľvek dôležitých záznamov (kataster, prevod peňazí, obchodný register, energetické toky, pohyb tovaru) bez závislosti od tradičných autorít, ktoré zaručovali ich integritu (banky, notári, úrady). Neznamená to však, že tieto autority zaniknú. Naopak, svoju tradičnú rolu budú môcť vykonávať jednoduchšie, lacnejšie a lepšie (a prípadne ju aj rozšíriť o ďalšie činnosti).

 

Estónsko používa technológiu blockchain na vedenie matriky, vystavovanie lekárskych predpisov či evidenciu žiadostí o podporu. Nigéria, Keňa a Ghana pomocou neho vedú kataster nehnuteľností, aby predišli korupcii a zlepšili možnosti prístupu verejnosti. Spoločnosť Maersk ho zas využíva na zapisovanie údajov o pohybe a stave kontajnerov. Deutsche Bank, HSBC a päť ďalších bánk spoločne uvažujú nad jeho aplikovaním v oblasti medzinárodného obchodu. Všetci sú z blockchainu nadšení a zhodujú sa na tom, že môže byť najprevratnejšou technológiou od zrodu internetu.

Azure Blockchain as a Service

Ani Microsoft nezostáva mimo centra diania, aj keď vývoj vlastných blockchainových riešení nerobí. Od roku 2015 prostredníctvom partnerstiev do platformy Azure pridáva predovšetkým verejné blockchainové technológie. Tento prístup je v kontraste so stratégiou druhého dominantného hráča, spoločnosti IBM, ktorá svoje úsilie sústreďuje okolo proprietárnej technológie zvanej Hyperledger, na vývoji ktorej sa podieľa.

Platforma Azure tak vývojárom či IT firmám poskytuje jednoduchý náhľad do budúcnosti: blockchainovú službu na viacerých serveroch v nej rozbehnete niekoľkými kliknutiami. Svoje rozhodnutie využívať blockchain v Azure v týchto dňoch napríklad oznámila aj najväčšia izraelská banka.

Azure pre blockchain slúži ako dobrá vývojová platforma a hodí sa aj na samotnú prevádzku jednotlivých uzlov blockchainového riešenia. Pre istotu treba však poznamenať, že finálne nasadenie blockchainu by nemalo byť umiestnené len v dátových centrách platformy Azure – popieralo by to totiž decentralizovaný princíp tejto technológie. Za zmienku stojí aj to, že blockchain je v Azure zadarmo a platí sa len za spotrebované výpočtové a úložné zdroje.

Využitie blockchainu by slovenskej štátnej správe nepochybne pomohlo sprehľadniť a zefektívniť jej fungovanie. Nasadenie tejto technológie by dokázalo uľahčiť komunikáciu s občanmi a zlepšiť tak vnímanie fungovania štátnych inštitúcii.


Aktuálne novinky nielen z diania vo firme

Úspešná adopčná kampaň v spoločnosti Slovnaft

Rýchla, jednoduchá a efektívna komunikácia v organizácií je v dnešnej dobe nevyhnutnosťou. Či už ide o zákazníkov, partnerov alebo kolegov navzájom, dôležité je dozvedieť sa potrebné informácie včas, jednoducho ich šíriť medzi relevantné osoby, mať možnosť tvoriť tímy, kreovať, participovať na spoločných stretnutiach atď. Moderné technológie nám umožňujú zjednodušiť pracovné procesy, preto je dôležité, aby ich firmy skutočne

Automatizácia ohrozí na našom pracovnom trhu predovšetkým ženy

Je množstvo štúdií o dopadoch digitalizácie a umelej inteligencie na slovenský pracovný trh. Známa je napríklad tá od McKinsey ktorá bije na poplach, že sa musíme naučiť lepšie využívať digitálne technológie.  Najviac však zarezonoval materiál OECD, ktorý umiestnil Slovensko na úplne prvú priečku v ohrození pracovných miest automatizáciou spomedzi rozvinutých krajín, kvôli silnému strojárskemu sektoru

Cloud sa stáva kľúčovým pre inovácie

Cloud computing tradične láka firmy najmä rýchlo dostupnými a škálovateľnými zdrojmi či stratou starostí s obstarávaním infraštruktúry a jej prevádzkou.  A predsa sa na Slovensku cloud vo firmách veľmi neujal. Hlavným dôvodom môže byť štruktúra našej ekonomiky. Kým živnostníci a malé firmy si cloud obľúbili na ukladanie súborov, komunikáciu, aj rôzne malo-podnikové aplikácie, väčšinu našej ekonomiky tvorí hŕstka veľkých podnikov a tie