Technológia blockchain sa na scéne zjavila spolu s digitálnou menou Bitcoin a je akoby jej podvozkom. Možnosti uplatnenia blockchainu stále len skúmame, ale už teraz sú zjavné dve veci. Po prvé, táto technológia sa dá využiť nielen vo finančnom sektore, ale aj v priemysle, energetike, logistike, telekomunikáciách či štátnej správe. Po druhé, stojí pred nami čosi výnimočne prevratné.

Blockchain je niečo ako databáza distribuovaná vo viacerých počítačoch naraz. Funguje na princípe šifrovania a matematických postupov, ktoré znemožňujú neoprávnenú manipuláciu s uloženými dátami. Narábať s nimi môžu len oprávnené osoby, pričom prehľad tohto narábania majú k dispozícii všetci – pohyby sa totiž dejú pred očami účastníkov a všetci na ne navzájom matematicky dohliadajú.

Táto transparentnosť v kombinácii s presnou časovou pečaťou zápisov a digitálnym podpisom zaručujú, že sa so zapísanými informáciami nič nevhodné nestane. To prináša jedinečnú možnosť ukladania akýchkoľvek dôležitých záznamov (kataster, prevod peňazí, obchodný register, energetické toky, pohyb tovaru) bez závislosti od tradičných autorít, ktoré zaručovali ich integritu (banky, notári, úrady). Neznamená to však, že tieto autority zaniknú. Naopak, svoju tradičnú rolu budú môcť vykonávať jednoduchšie, lacnejšie a lepšie (a prípadne ju aj rozšíriť o ďalšie činnosti).

 

Estónsko používa technológiu blockchain na vedenie matriky, vystavovanie lekárskych predpisov či evidenciu žiadostí o podporu. Nigéria, Keňa a Ghana pomocou neho vedú kataster nehnuteľností, aby predišli korupcii a zlepšili možnosti prístupu verejnosti. Spoločnosť Maersk ho zas využíva na zapisovanie údajov o pohybe a stave kontajnerov. Deutsche Bank, HSBC a päť ďalších bánk spoločne uvažujú nad jeho aplikovaním v oblasti medzinárodného obchodu. Všetci sú z blockchainu nadšení a zhodujú sa na tom, že môže byť najprevratnejšou technológiou od zrodu internetu.

Azure Blockchain as a Service

Ani Microsoft nezostáva mimo centra diania, aj keď vývoj vlastných blockchainových riešení nerobí. Od roku 2015 prostredníctvom partnerstiev do platformy Azure pridáva predovšetkým verejné blockchainové technológie. Tento prístup je v kontraste so stratégiou druhého dominantného hráča, spoločnosti IBM, ktorá svoje úsilie sústreďuje okolo proprietárnej technológie zvanej Hyperledger, na vývoji ktorej sa podieľa.

Platforma Azure tak vývojárom či IT firmám poskytuje jednoduchý náhľad do budúcnosti: blockchainovú službu na viacerých serveroch v nej rozbehnete niekoľkými kliknutiami. Svoje rozhodnutie využívať blockchain v Azure v týchto dňoch napríklad oznámila aj najväčšia izraelská banka.

Azure pre blockchain slúži ako dobrá vývojová platforma a hodí sa aj na samotnú prevádzku jednotlivých uzlov blockchainového riešenia. Pre istotu treba však poznamenať, že finálne nasadenie blockchainu by nemalo byť umiestnené len v dátových centrách platformy Azure – popieralo by to totiž decentralizovaný princíp tejto technológie. Za zmienku stojí aj to, že blockchain je v Azure zadarmo a platí sa len za spotrebované výpočtové a úložné zdroje.

Využitie blockchainu by slovenskej štátnej správe nepochybne pomohlo sprehľadniť a zefektívniť jej fungovanie. Nasadenie tejto technológie by dokázalo uľahčiť komunikáciu s občanmi a zlepšiť tak vnímanie fungovania štátnych inštitúcii.


Aktuálne novinky nielen z diania vo firme

Informatici môžu uvažovať ekologicky najmä presunom do cloudu

Pri diskusii o klimatických zmenách a úspore energie sme zvyknutí debatovať o uhlí, automobilovej doprave či recyklácii odpadu. Dátové centrá však dnes podľa odhadov spotrebujú až 4 % celosvetovej energie a toto číslo sa rapídne zvyšuje. Veľa aplikácií a dát leží v počítačoch málo či vôbec nepoužívaných, mnoho IT pojektov je motivovaných len spontánnym nadšením pre

Na informatiku budúcnosti sa dá pripraviť najmä zjednodušovaním a lepším zabezpečením. Oboje je možné v cloude

Počítače zásadne menia azda všetky stránky našich životov. Medzi výnimky, kde toho veľa zostáva po starom, patrí aspoň v našich končinách paradoxne samotná informatika. Iste, aj u nás sú progresívne firmy, ktoré sa inšpirujú modernými IT riešeniami v zahraničí a je aj veľa takých, ktoré prinášajú vlastné originálne inovácie. Keď však ide o priemernú slovenskú organizáciu,

Stali sme sa víťazom ceny Microsoft Country Partner of the Year 2019

The Microsoft Partner of the Year Award oceňuje partnerov spoločnosti Microsoft z rôznych krajín, ktorí za posledný rok vyvinuli a dodávali vynikajúce Microsoft riešenia a preukázali špičkové obchodné zastúpenie v poskytovaní Microsoft riešení svojim zákazníkom. Spoločnosť exe, a.s. získala 6. júna tohto roku prestížne ocenenie ako víťaz Microsoft Country Partner of the Year. Na poli