exe NEWS

Informatici môžu uvažovať ekologicky najmä presunom do cloudu

Pri diskusii o klimatických zmenách a úspore energie sme zvyknutí debatovať o uhlí, automobilovej doprave či recyklácii odpadu. Dátové centrá však dnes podľa odhadov spotrebujú až 4 % celosvetovej energie a toto číslo sa rapídne zvyšuje. Veľa aplikácií a dát leží v počítačoch málo či vôbec nepoužívaných, mnoho IT pojektov je motivovaných len spontánnym nadšením pre

exe NEWS

Na informatiku budúcnosti sa dá pripraviť najmä zjednodušovaním a lepším zabezpečením. Oboje je možné v cloude

Počítače zásadne menia azda všetky stránky našich životov. Medzi výnimky, kde toho veľa zostáva po starom, patrí aspoň v našich končinách paradoxne samotná informatika. Iste, aj u nás sú progresívne firmy, ktoré sa inšpirujú modernými IT riešeniami v zahraničí a je aj veľa takých, ktoré prinášajú vlastné originálne inovácie. Keď však ide o priemernú slovenskú organizáciu,

exe NEWS

Stali sme sa víťazom ceny Microsoft Country Partner of the Year 2019

The Microsoft Partner of the Year Award oceňuje partnerov spoločnosti Microsoft z rôznych krajín, ktorí za posledný rok vyvinuli a dodávali vynikajúce Microsoft riešenia a preukázali špičkové obchodné zastúpenie v poskytovaní Microsoft riešení svojim zákazníkom. Spoločnosť exe, a.s. získala 6. júna tohto roku prestížne ocenenie ako víťaz Microsoft Country Partner of the Year. Na poli

exe NEWS

Pri migrácii do cloudu spôsobom „jedna k jednej“ zbytočne platíte za vzduch

Ak niekto presúva lokálne servery do cloudu v nezmenenej výpočtovej konfigurácii, zbytočne si svoj pobyt tam prepláca. V cloude sa totiž servery škálujú inak, na ten istý výkon potrebujete podstatne menej výpočtových zdrojov. Získať rovnaký výkon z menších serverov je pritom len jedným z viacerých spôsobov, ako sa dá v cloude ušetriť. Servery sú vo

exe NEWS

Cesta k inteligentým mestám začína v cloude

Potenciál rôznych senzorov, inteligentných kamier, či aplikácií pre občanov je nepochybný. Začať však treba pod povrchom miest spojením existujúcich dátových tokov. Nájsť zmysel v takto vytvorenej hŕbe jednotiek a núl je ten správny štart k múdremu mestu.   Potenciál digitálnych technológií zlepšiť život v mestách je nepochybný. Viaceré slovenské mestá započali éru smart cities osadením

exe NEWS

ERP v cloude je nutnosť: spôsobuje to posun informatiky, užívatelia, aj doba

ERP v cloude je nutnosť: spôsobuje to posun informatiky, užívatelia, aj doba Nedá sa povedať, že by sme na Slovensku nevedeli prevádzkovať ERP systémy. Stavba a beh potrebnej infraštruktúry je šport, ktorý tu dozrieva aspoň dve desaťročia, hráme ho dobre, problémy s dostupnosťou či výkonom sú neobvyklé. Vendori tiež nenechávajú veľa na náhodu či kreativitu

exe NEWS

Migrácia do cloudu: ako sa nepopáliť?

Prechod do verejného cloudu nie je jednoduchý, no zato je nepochybne lákavý. V cloude sa dajú dynamicky škálovať aplikácie a jeho súčasťou sú aj zabudované prvky vysokej dostupnosti, zálohovania, či bezpečnosti. To všetko cloud umožňuje preto, že sa v mnohom líši od toho, čo máte doma. Funguje na obrovskej zdieľanej a často veľmi fyzicky vzdialenej platforme, čo so

exe NEWS

Tri dôvody, prečo môže porovnanie nákladov na infraštruktúru v cloude a vo vlastnom prostredí zlyhať

Finančné čaro cloudu je už azda zjavné – netreba investovať do nákupu vlastných technológií, platí sa priebežne a len za spotrebované zdroje. Porovnanie oboch svetov, cloudu a vlastného prostredia, však nie je triviálne. Naše skúsenosti ukazujú, že aby ste sa vyhli porovnávaniu jabĺk s hruškami, mali by ste dbať na tieto tri veci: 1.    V

exe NEWS

Päť spôsobov ako pri migrácii do cloudu zmodernizovať aplikácie

Migrácia do cloudu je pre organizácie jedinečná príležitosť transformovať svoje IT služby. Servery sa dajú poľahky preniesť do cloudu aj bez zmien a ihneď to prinesie mnohé výhody – flexibilitu nákladov, škálovanie zdrojov, či lepšiu bezpečnosť. Ale podobne ako keď pri sťahovaní do nového bytu len nanosíte starý nábytok v pôvodnom usporiadaní – môžete tak

exe NEWS

Môžeme dôverovať rozhodnutiam AI? Organizácie musia zaviesť procesy, ktoré to podporia.

Umelá inteligencia (AI) si získava pozornosť médií tým, ako poráža ľudských šampiónov v šachu a v čínskej hre Go. Potichu však vstupuje do našich životov vo forme virtuálnych hlasových asistentiek, autonavigácií či nákupných odporúčaní v e-shopoch. Ešte užitočnejšia je kdesi na pozadí – už dnes organizáciám pomáha od výpočtu rizikovosti pôžičiek cez medicínske diagnózy až