Počítače zásadne menia azda všetky stránky našich životov.

Na informatiku budúcnosti sa dá pripraviť najmä zjednodušovaním a lepším zabezpečením v cloude

Počítače zásadne menia azda všetky stránky našich životov. Medzi výnimky, kde toho veľa zostáva po starom, patrí aspoň v našich končinách paradoxne samotná informatika.

Iste, aj u nás sú progresívne firmy, ktoré sa inšpirujú modernými IT riešeniami v zahraničí a je aj veľa takých, ktoré prinášajú vlastné originálne inovácie. Keď však ide o priemernú slovenskú organizáciu, dnešná prechádzka po IT oddelení či serverovni nie je veľmi odlišná od tej pred desaťročím a v mnohých zásadných rysoch sa vlastne nezmenila nikdy.

Menej je viac

Veľa firiem reaguje na moderné trendy vytvorením nových inovačných tímov zameraných na web, analytiku či IoT. Jadro ich informatiky však stále tvoria staré štruktúry, technológie a postupy. Väčšina ich úsilia sa potom naďalej zameriava na tradičnú časť výpočtového prostredia, ktorá je rozsiahla, komplexná a zložito poprepájaná.

Aj v malom či stredne veľkom slovenskom podniku alebo štátnej organizácii je možné nájsť desiatky či skôr stovky rôznorodých serverov a zložitých softvérov, rozložených na viacerých fyzických miestach.

Narážame na to aj pri cloudových migráciách. Ich častým zásadným prínosom je, že namiesto migrácie niektoré aplikácie úplne zrušíme, lebo ich spolu so zákazníkom vyhodnotíme ako nepotrebné. Do cloudu potom putuje už „len“ skonsolidované výpočtové prostredie.

Prevažná časť rozpočtu IT je alokovaná na nákup a prevádzku hardvéru a softvéru, ktoré firmám neprinášajú žiadnu konkurenčnú výhodu, ani nezlepšujú poskytovanie služieb štátnych organizácií občanom.

Aj analytici Gartneru tvrdia, že organizácie by sa mali zamerať na znižovanie celkového počtu a typov komponentov a skonsolidovať počet lokalít na nevyhnutné minimum. Okrem šetrenia nákladov im to umožní získať čas na riešenie nových výziev, keďže informatika sa presúva inam.

Tvorivosť na vrchných vrstvách

Už to nie je o infraštruktúre, ako sú siete, servery či databázy. Zvýšené úsilie a vlastná kreativita sú žiaduce len tam, kde je nutné odlíšiť sa od konkurencie, teda v tej časti informatiky, ktorá súvisí priamo so samotným produktom či službou, s ktorou firma podniká, alebo v riadení vzťahu so zákazníkom.

Nie je správne mrhať zvýšené úsilie na IT systémy, ktoré riešia firemné potreby kdesi v útrobách organizácií. Napríklad jeden z našich telekomunikačných operátorov vyvíja vlastnú aplikáciu na správu svojho vozového parku a prevádzkuje ju na vlastných serveroch. Na podobné potreby už dnes predsa internet ponúka plejádu hotových aplikácií. Netreba nič vyvíjať, inštalovať, prevádzkovať a často ani kupovať, pretože sa za ne platí priebežne.

Aj v oblasti infraštruktúry je dobré inovovať, ale len v záujme zvýšenia efektivity. Tá sa dá docieliť použitím štandardných komponentov, virtualizáciou (umiestnením viacerých serverov na jeden fyzický stroj) či automatizáciou, ktorá vie dnes pokryť čoraz viac práce IT administrátorov. Tu vie výrazne pomôcť cloud.

Pozitívnym príkladom je jeden náš zákazník, popredný realitný developer, ktorý odložil starosti s e-mailovou, serverovou či diskovou infraštruktúrou úplne do cloudu a sústredí sa na vývoj digitálnych riešení na prevádzku inteligentných polyfunkčných budov, unikátnych aj v globálnom kontexte.

Bezpečnosť nadovšetko

S rastúcou rolou informatiky stúpa aj dôležitosť bezpečnosti. Počítače už dnes často rozhodujú o ľuďoch, radia im, čo si majú kúpiť, určujú, či majú dostať úver alebo stanovujú lekársku diagnózu.

Únik zákazníckych dát je v súčasnosti jednou z najhoršie vnímaných hrozieb pre organizácie všetkých druhov, nielen v dôsledku GDPR, ale aj pre skutočne negatívny dopad na spoločnosť.

IT bezpečnosť a integrita by aj preto mali mať v organizáciách najvyššiu prioritu. Vyššiu ako požiadavky používateľov na novú funkciu či pekné používateľské rozhranie. Bezpečnosti počítačov by sa mala venovať taká pozornosť, zdroje a priority, ako napríklad fyzickej bezpečnosti pri práci v stavebníctve či hutníctve.

Hoci by si mala každá organizácia budovať vlastné kompetencie v oblasti IT bezpečnosti, platí, že máloktorá sa dokáže zabezpečiť sama. Jedným zo spôsobov ako presunúť časť práce na dodávateľov je migrácia do cloudu. Aj cloudové služby, ktoré nepokladáme za „bezpečnostné“ často obsahujú silnú zložku IT zabezpečenia. Po migrácii na Office 365 napríklad odpadne starosť o ochranu pred spamom a pri implementácii dvojzložkovej autentifikácie  sa podstatne sťaží neoprávnený prístup.

Prečo by nás to malo zaujímať?

Slovensko by sa malo usilovať držať krok s inováciami v informatike prichádzajúcimi zo Západu a z Číny. Tieto krajiny používajú cloud oveľa viac, a kým niektoré európske krajiny ako napríklad Nemecko sa ich snažia dobehnúť, Slovensko s investíciami do cloudu v jednotkách percent z celkových IT rozpočtov  je výrazne pozadu.

Podľa spoločnosti IDC rastú vo firmách výdaje na cloudovú infraštruktúru šesťkrát rýchlejšie ako na bežné IT. Gartner vníma aktuálny medziročný rast na úrovni 18 %.

Využívanie cloudu zabezpečí lacnejšiu prevádzku IT a umožní ľahší prístup k novým technológiám, ako sú pokročilé analytické nástroje či najnovšie IoT aplikácie. To môže pre firmy znamenať konkurenčnú výhodu.

Kým firmy a inštitúcie v západnej Európe to už zdá sa pochopili, je čas začať sa cloudu venovať viac aj u nás.